Biuro Konsultingowe BENEFIT

Witamy na stronie internetowej Biura Konsultingowego BENEFIT!

Nasze Biuro świadczy usługi w zakresie określania wartości nieruchomości – m.in. lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów, nieruchomości zabudowanych oraz maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych.

Wyceny nieruchomości wykonujemy dla osób fizycznych i osób prawnych, dla różnych celów, m.in. pod zabezpieczenie hipoteczne kredytów i pożyczek udzielanych przez banki, dla celów określenia podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn dla urzędów skarbowych, dla określenia ceny ofertowej transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, dla celów wywłaszczeniowych i odszkodowawczych.

Nasze usługi świadczymy rzetelnie, terminowo, zgodnie z obowiązującym prawem oraz z zachowaniem szczególnej staranności przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Działalność biura objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Zapraszamy do współpracy! Elżbieta Kozyra-Maniszewska